Sofia Brunér, Kvalitetschef Skövde Kommun TITEL: Fokuserat kvalitetsarbete ger goda ekonomiska effekter i Skövde kommun

Titel: Fokuserat kvalitetsarbete ger goda ekonomiska effekter i Skövde kommun

 

Abstract:

Många av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar, så även Skövde. En central fråga är hur vi med begränsade resurser ska kunna leverera välfärd av hög kvalitet. Denna presentation kommer handla om Skövde kommuns fokuserade arbete för att möta dessa utmaningar. En strategi som sätter stort fokus på systematiskt förbättringsarbete och på att minska kvalitetsbristkostnader.  

Presentationen består av två delar. Den första delen handlar om hur vi gått från att prata besparing till att istället fokusera på systematiskt förbättringsarbete och på att identifiera och minska kvalitetsbristkostnader. Genom ett nära samarbete mellan ekonomi och kvalitet och en tydligt uttalad strategi från ledningen har goda ekonomiska effekter uppnåtts med många lärdomar på vägen.

Den andra delen handlar om Skövde kommuns förbättringsresa och hur vi arbetat för att skapa goda förutsättningar för ett kundorienterat förbättringsarbete.  

 

Biography:

Mitt namn är Sofia Brunér och jag arbetar sedan 2015 som kvalitetschef i Skövde kommun. Jag är i grunden civilekonom och startade min yrkesbana som ekonom på Volvo Powertrain i Skövde. Där blev jag tidigt intresserad av verksamhetsutveckling och hur man genom att åtgärda kvalitetsbrister kan förbättra både kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Sedan dess har jag arbetat med verksamhetsutveckling inom såväl industrin (Volvo), sjukvården och nu i kommunen.

Jag brinner för kundfokuserat förbättringsarbete i alla dess former och har som ambition att bidra till att förflytta mig själv, verksamheten och medarbetarna till ökade insikter och agerande i dessa frågor.