Anna Zerne, Kvalitetschef Capio S:t Görans Sjukhus, Capio (Ramsay Générale de Santé) TITEL: Våra patienter – kompletterar och ger ny kraft till vårt förbättringsarbete!

Titel: Våra patienter – kompletterar och ger ny kraft till vårt förbättringsarbete!

 

Abstract:

Capio S:t Görans sjukhus är ett sjukhus med en kultur där kvalitet och förbättringsarbete alltid har värderats högt. Från 2005 togs en förbättringsstrategi fram som genomsyrade hela sjukhuset, en strategi som var starkt inspirerad av leans olika principer. Sjukhuset tog ett stort kliv i sitt förbättringsarbete och fick stor medial uppmärksamhet för sina kvalitetresultat. Under åren har förutsättningarna för att bedriva ett strategiskt förbättringsarbete förändrats, sjukhuset har fått ett större uppdrag, flyttat till nya lokaler, högre personalomsättning. Därtill ett bristande centralt fokus är faktorer som bidragit att sjukhuset glidit ifrån sina arbetssätt. För att sjukhuset ska klara att fortsätta utvecklas, ligga i framkant i vårt omhändertagande och inspirera våra medarbetare räcker det inte att våra medarbetare bidrar, vi behöver även få hjälp av våra patienter. Presentationen kommer att beskriva hur vi nu kan inkludera och ta vara på våra patienters förbättringsförslag i samma process som förbättringsförslag från våra medarbetare och vilken respons vi fått.

 

Biografi:

Anna Zerne har lång erfarenhet av sjukvård både kliniskt som fysioterapeut med specialistkompetens inom Smärta, som sjukhusövergripande vårdutvecklare och nu kvalitetschef. Rollen omfattar såväl en controllerfunktion över våra kvalitetsutfall och avtal, som att vara ansvarig för det övergripande ramverket för sjukhusets förbättringsarbete. Hon representerar sjukhuset i kvalitetsfrågor och ansvarar för all kvalitetsrapportering inom både Capio (-en del av koncernen Ramsey Générale de Santé) och med Region Stockholm. Jag brinner för att sjukhuset ska erbjuda likvärdig högkvalitativ vård till alla patienter som söker vård hos oss och för att klara det behöver vi ständigt utvecklas. Utvecklas tillsammans med våra medarbetare och patienter.